G-tennis

Sporten, plezier maken, bewegen, succes beleven, nieuwe sociale contacten leggen… Dat kan voor iedereen.

Tennis is een sport die veel mensen aanspreekt. Ook mensen met een beperking zijn welkom in onze club. G-tennis staat voor sporters met een fysieke, visuele, verstandelijke, psychische of auditieve handicap

G-tennis wordt financieel ondersteund met subsidies van het Autonoom Provinciaal Sportbedrijf Antwerpen (APB), Parentee en de gemeente Beerse

Charlotte Lauwers en Griet Grielens zijn de drijvende krachten achter de g-tennis. Alle personen, ongeacht leeftijd, met een verstandelijke beperking of ASS zijn welkom.

g-tennis_01

G-tennis praktische informatie

1. Inschrijven

Na kennismakingsgesprek met Hilde Baeten en 2 tennislessen om te proberen. Nadien inschrijven via deze website. Klik bovenaan op de link “Lid worden” en download het inschrijvingsformulier. Vul het in en bezorg het ons. Ook moet het lidgeld van € 40,- overgeschreven worden op rekeningnummer BE49 6463 1641 0071.

Terugbetaling mutualiteit

Document sportclub moet binnengebracht worden aan de bar. Daar kan je het dan een week later terug ophalen, ondertekend en afgestempeld door de club. 

2. Lessen

Winterlessen

 • 20 lessen in sporthal ‘t Beerke of tennishal TC De Dageraad verdeeld in 2 reeksen van 10 lessen

Lentelessen (8 à 10 lessen)

 • Start week 2de of 3de week van april.

Voor wie ?

 • Personen met ASS of mentale beperking ongeacht leeftijd en niveau

Wanneer ?

 • Maandag 18uur – 19uur
 • Maandag 19uur – 20uur
 • Woensdag 16uur – 17uur
 • Woensdag 17uur – 18uur
 • Donderdag 18uur – 19uur
 • Donderdag 19uur – 20uur

Prijs lessenreeks

 • 40€
3. Nevenactiviteiten 
 • Special Olympics Belgium (SOB)
 • Provinciaal VE-tenniskampioenschap
 • Paasbrunch
 • Sinterklaasfeest
 • fuif, ontmoetingsdagen, …

Contactpersoon : Charlotte Lauwers, g-tennis@tcdedageraad.be